el rebost de la terra

  • Carns
  • Embotits i elaborats càrnics
  • Llet i làctics
  • Verdures i llegums
  • Pa
  • Agrocuina
  • Alimentació
  • Cereals i farratges

EL REBOST DE LA TERRA és un distintiu que identifica els productes agro- alimentaris produïts i/o elaborats a la Vall d’en Bas. Els productors i elaboradors agroalimentaris han subscrit els compromisos de respecte al territori i paisatge de la Vall, de cooperació i de qualitat i traçabilitat dels productes.

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc dels programes de desenvolupament local, i finançades amb càrrec als fons provinents del Servei Públic d’Ocupació Estatal del Ministeri de Treball i Immigració.